Cookies in a Jar

De juf van jongste vierde haar verjaardag en omdat ik eens iets anders wilde geven dan het geijkte bloemetje of doosje chocola, besloot ik eens voor cookies in a jar te gaan. Het recept zwerft overal over internet, maar voor...